Píosaí liom in áiteanna eile:

2010-07-13

Ag gabháil Slí na nGabhar

Tá léarscáil nua 1:25000 de Cnoc Bréanainn ar fáil ón Suirbhéireacht Ordanáis; cabhair mór a bhí ann agus mé ag súil thiar. Seo thuas an conair a lean mé agus mé ag tabhairt cuairt ar Loch a' Dúin agus Com an Áir. Bhí an chuid eile den teaghlach ag dul go dtí na Machairí, áit a raibh na buachaillí ag dul ag clársheoltóireacht le Jamie Knox.

Tá cosán isteach go Loch a' Dúin díreach tar éis an bóthar go dtí an Clochán agus an Chonair trasnaithe agat ag teacht ón Daingean. B'shin mo thúsphointe. (Murach go raibh mé ann san Fhómhair, ní bheadh sé faighte agam - níl aon fhógra ann, cé go bhfuil fógraí istigh ag Comhlacht Bhréanainn Teo.) Tagann deireadh leis an mbóithrín cois Scóraid tamaill roimh an loch, agus tá an bealach cois locha sách garbh. Ach bhí an Scóraid íseal, agus bhí mé in ann an abhann a thrasnú faoi bhun an easa. Thart ar leathuair a thóg sé orm dul chomh fada leis sin. Ar aghaidh liom ansin ar thaobh eile an locha. Thosaigh mé ag dul suas le fána ar Slí na Gabhar. B'éigean dom conair sách lúbach a ghearradh - tá Slí na Gabhar sách géar! Thug uair go leith eile go barr an chnoic mé; thar dornán clochán. Agus tríd, mar a luaigh mé, talamh lán de lusanna. Bhíos anois ag féachaint anuas isteach i Com an Áir. Bhí scéal, nach cuimhin liom na sonraí ar fad de, ag Mícheál Ó Coileáin, seandálaí, faoi. Is cosúil go n-aimsítear a lán bataí le bior orthu ann; ach iad ró bheag le bheith ina sleánna ag daoine. Creideann seisean go raibh baint éigin aige le fíoch fianna. Pé scéal é, bogach leathan atá i gceist. De bharr an triomach, ní raibh sé ró dheacair é thrasnú. Bhí sé i gceist agam dul fá na locha agus ó dheas ó Sliabh Macha Ré. Ach ní fhaca mé na locha! Is féidir go raibh siad ceilte orm ag filleadh sa talamh, ach sílim go raibh siad triomaithe. Pé scéal, ní dheachaigh mé sa tseans, agus chuaigh díreach ó dheas go Bearna na Gaoithe; áit eile a bhfuil a hainm tuillte go maith aici. Uaidh sin suas an Chnapán. Bhí ceo agus brádán ann faoi seo, agus níor bhain mé mórán taitneamh as an siúlóid dtreo Barr Conrach. Bhí mé breá sásta an carrchlós ag barr a bhaint amach, thart ar ceithre uair a chloig ó thosaigh mé amach. Bhí sé ag stealladh báistí faoi seo; bhí an dearg ádh liom síob thar nais go dtí an Daingean a fháil. Fear a rinne aistear Mhaidhc Dainín droim ar ais - as Chicago go Corca Dhuibhne - a thug an síob dom. Bhíodh sé ag obair ar an dtógáil - agus ag oiliúint leaids óga mar chuid dá iarratas ar cead cónaithe abhus. Tá an Bád bán tugtha orthu féin acu siúd anois, agus eisean gan obair anseo.