14 July 2010

Baol siopaí leabhair don leabharbhách

Bhíos i mBré Dé Satharn (ar mo shlí go dtí an leabharlann, mar a tharlaíonn sé) nuair a chuaigh mé thar an siopa leabhair dara láimh. Bhuail leabhair san fhuinneog forrán orm agus mé ag dul thart.

"An Máirnéalach Dubh", le Joseph Conrad, aistrithe ag Seosamh Mac Grianna. Shlog mé an baoite agus chuaigh isteach ag cuir ceiste faoi. Dúirt fear an siopa go raibh breis aige i mbosca. Buíochas le Dia go raibh m'iníon liom - d'éalaigh mé gan ach ceithre leabhair a cheannach, ar €15.

Sa bhreis ar an Máirnéalach Dubh, fuair mé Seacht mBua an Éirí Amach le Pádraic Ó Conaire, agus Imleabhar I de leagan Ghaeilge na linne seo ar rinne Pádraig De Barra "Agallamh na Seanóirí". Faraor, ní raibh aon imleabhar eile aige - dúirt sé go raibh scoth na leabhair imithe cheana féin.

Agus ansin leabhrán beag spéisiúil - "Lòchrann an Anma Leabhar-Ùrnaigh Caitliceach" - i nGaeilge na hAlbain, a foilsíodh i nDùneideann i 1906.

Croch mé liom é de bharr an tiomnú lámhscríofa a bhí ann - "Bronnadh é seo le fíor mheas ar Thomás Ó Deirig Aire an Oideachais ag Seaghan Mac Guaire C.S.S.R"

Go deimhin, níor thug mé faoi ndeara gur Gaeilge na hAlbain a bhí ann go dtí ar ball. Tá roinnt sleachta ana bhreá ann a bhfuil rún agam iad a roinnt libh amach anseo. Abair fileata!

Rud eile spéisiúil - ainneoin gurbh i 1933 a foilsíodh "An Máirnéalach Dubh", is sa chló Rómhánach atá sé.

Uaimh seodra seachas ladrainn ab ea an siopa an uair seo - tá na leabhair uilig i staid fíor mhaith.

4 comments:

Anonymous said...

"An Máirnéalach Dubh", le Joseph Conrad, aistrithe ag Seosamh Mac Grianna.

Tá mé in éad leat faoin gceann sin! Ba chóir don Ghúm eagrán nua a fhoilsiú. Le fírinne, is lón léitheoireachta den chéad scoth iad na seanaistriúcháin, nó an chuid acu a tháinig ó pheann na ndea-scríbhneoirí (cé go bhfuil an stíl i "gCuairt na Cruinne in Ochtó Lá" cineál seanaimseartha mínádúrtha, níor thóg sé mórán ama orm an ceann sin a chríochnú). Tá a lán seanaistriúchán ar fáil inniu ceart go leor, ach ba chóir iad a bheith ar fáil chomh forleathan, chomh saor leis na Penguin Popular Classics.

ormondo said...

"Baol siopaí leabhair don leabharbhách"

Sin é go deimhin, agus más "andúil" í, is breá an andúil í!

Fearn said...

Óch, a Aonghuis,

Mise freisin, chuir tú an deargéad orm. Tá mé lasánta anois.

Anonymous said...

"An Máirnéalach Dubh", le Joseph Conrad, aistrithe ag Seosamh Mac Grianna.

Léigh mé an leabhar seo le deanaí agus bhaineas an taitneamh as, cé go bhfuil structúr scéal an bhunleabhair, beagánáin deacair, i.e., úsáideann an tráchtaire idir an 1ú phearsa uatha, an 3ú phearsa uatha agus an 1ú pearsa iolra. Caithfidh mé a adhmáil gur chuir mé an milléan i dtús báire ar Sheosamh Mac Grianna, ach ansin fuair me coip den bhun leabhar bearla agus tar éis an reamhrá a léamh, thuigeas gur gné de stíl an bhunleabhair a bhí ann.

Toisc é a bheith sa cló románach, níl sé ro-deacair dul i dtaithí ar an litriú neamh-chaighdeánach nó iar-chaighdeánach ba cheart a rá is dóigh.

Tá súil agam go mbainfidh tú taitneamh as an leabhar.