Píosaí liom in áiteanna eile:

2022-05-25

Ag tabhairt aghaidh ar shaol naimhdeach

Berthold Wolze - In's feindliche Leben (Der lästige Kavalier) 1874   
 
Chuir @Sinabhfuil (Lucille Redmond) ceist faoin bpictiúr seo, a húsáidtear go minic anois do méimeanna, go háirithe faoi fearmhíniú. Baineadh feidhm as sa leabhar le Nicole Tersigni, a d'eascair as sruth méimeanna a sheol sí ar Twitter - Men to avoid in Art and Life. D'aimsigh mé an bunleagan tríd cuardach droim ar ais íomhánna ar Google. Ach an teideal a bheith aimsithe againn, bhí @Sinabhfuil in ann breis eolais a aimsiú. Chuir sé mearbhall uirthi gur luadh gur baintreach í an bhean - tá sé follasach go bhfuil sí an-óg. Cinnte, tá éide dobhrón uirthi agus í ag gol. Ach baintreach?

Chuir sé sin ar thóir breis eolais mé agus tháinig mé ar snáithe Twitter le "Töchter der Zeit" (Iníní an Ré) - cuntas atá tiomnaithe do litríocht na mban ó 1770-1930.

Nuair a cuireadh ar taispéaint é i dtosach i 1874 bheadh tuiscint mhaith ag an bpobal air, agus cuireadh ar chlúdach iris ban é. Is faoin teideal "In's feindliche Leben" a cuireadh ar taispéaint i dtosach é. Léiríonn sé cailín in éide dóbhrón, i gcarráiste den tríú grád i traein. Mar ba léir do lucht féachana na linne, iníon a bhfuil a tuismitheoirí agus a taca caillte aici agus í ag tabhairt aghaidh ar shaol nua deacair - ag brath ar charthanas gaolta, nó níos dóichí i bpost mar buime nó oide leanaí, ar bheagán pá agus níos lú measa - agus i mbaol ag miangas agus macnas fir an tí, agus í thíos leis is dócha dá ngéillfeadh. Sa chomhthéacs seo tá an lästige Kavalier (An fear uasal éilitheach) sothuigthe. Bheadh fhios ag lucht féachana an ré cad a bhí i gceist agus go díreach cé chomh "huasal" is a bhí an boc atá ag brú isteach i spás na mnaoi. Ag pointe éigin athraíodh teideal an phictúir chun an fear a chuir ina lár - mar ba mhian leis bheith i saol na mnaoi óige, go sealadach, go dtí go raibh a mhian sásta.

Is bocht an scéal é go bhfuil na béasa sin fós ann, agus cé go bhfuil saoirse áirithe ag mná agus gan iad a bheith spléach i gcónaí ar fhear do "chosaint" (ó fhir eile) agus le teacht isteach cinnte a bheith acu, níl an béascna sáraithe fós agus tá eagoithrme cumhachta fós ann i go leor earnáil. Shílfeá gur #MeToo seachas fearmhíniú tátal an phictúir seo, atá tráthúil ar bhealach eile arís.