15 June 2008

Bis orat qui bene cantatRud a thugann duine a thagann nó a fhilleann anseo ón Mór Roinn nach gcantar mórán sna hEaglais abhus. Ar chúis amháin nó eile, níl an nós ann. (Is dóigh liom féin go bhfuil roinnt den cúis le feiscint in san rúndacht a bhí de dhíth le linne na Péindlíthe).

Ach tá eisceacht mhór amháin ann - Cór Chúil Aodha.

Bhí deis agam iad a chlos agus muid ó dheas. Chuir siad go mór leis an Aifreann, agus b'iontach an rud é an cheol a chlos ina shuíomh nádúrtha - ceiliúradh Aifrinn an Phobail. Bhí trí nó b'fhéidir ceithre ghlúin d'fhir chúil Aodha ag canadh - buachaillí óga go seanóirí, faoi stiúir Pheadair Uí Riada.

Ardú croí agus meanman a bhí san Aifreann sin. Go háirithe ós rud é gur thug an sagart aitheasc bhreá, bunaithe ar an soiscéal (an rud is annamh...), ag léiriú go bhfuil daingne carraige ag baint le Dia, ach ní a chruas.

Is fíor, mar sin, go urnaíonn an té a chanann go maith faoi dhó.
Nath é seo a chuirtear i leith Aibhistín, ach is cosúil nach é sin go baileach a scríobh sé.

No comments: