26 June 2008

Toil a níos duine!

Bhí an Pápa ag caint ar Mhaximus Dearbhóir, agus an tslí inár throid sé chun Toil Daonna Chríost a chosaint agus a chruthú.

Uaidh sin, rinne Maximus agus an Pápa araon argóint láidir ar son Toil an Duine - ach ag léiriú go sroicheann an Toil sin a bhuaic i nglacadh go saor le Toil Dé inár saol.

Beatha - agus Slánú - Duine a Thoil! Agus is tábhachtaí "saoirse chun" ná "saoirse ó".

Táimid ag smaoineamh ar luachanna a déantar cosaint orthu inniu - caoinfhulaingt, saoirse, dialóg. Ach d'éireodh caoinfhulaingt nach bhfuil ar a chumas idirdhealú idir olc agus maith níos mó anordúil agus féin scriosta. Freisin, saoirse nach n-aithníonn saoirse dhaoine eile, agus a dteipeann ar an tomhas coiteann d'ár saoirse coibhneasta uile a aimsiú, bheadh sé ainrialta agus scriosfadh sé údarás. Ní bheadh i dialóg nach eol dó cad faoi dialóg a dhéanamh ach cabaireacht.

Luachanna móra agus bunúsacha iad seo. Ach gan slat tomhais Diaga, ní luachanna in aon chor iad.

No comments: