20 June 2008

Gide laidean is léigheanta

Alt mhaith anseo faoin dúshlán a bhaineann le Béarla (nó teanga ar bith eile) chruinn, cuanna, cumhachtach a chuir ar scrioptúr, go hairithe don liotúirge.

Táthar ag obair ar leagan nua a bheidh níos dílse don mbun Laidin; saothar thar a bheith tábhachtach, ach deacair.

Tá alt eile anseo ag Kath.net - i measc na moltaí ann ná go mbeadh lámh ag aos dána san obair, seachas é fhágáil faoi diagairí amháin.

Is dúshlán aon aistriú; ach ní mór do saothar creidimh a bheith ní hamháin cruinn de réir na diagachta, ach álainn - inurnaithe.

Is minic na leaganacha nua, i mBéarla ach go háirithe, coillte ag drochnósanna an Bhéarla reatha; an bladar, an ceart pholaitiúl, an ná cuir olc ar aoinne, an tsaghais Béarlagair a mbíonn an Feachtas um Ghlé Bhéarla de shíor ag troid ina choinne.

Sa bhreis ar sin, is Béarlaí atá ann - teanga díláraithe í an Bhéarla.

Go raibh rath ar an saothar....

No comments: