24 June 2008

Fearaibh Fáil níos fearr ná a gcáil

innealtóirí sóisialta an Údaráis Comhionannais1 ag tabhairt amach arís d'fhir gheal na hÉireann, de bharr go bhfuil taighde acu a chruthaíonn go n-oibríonn mná na hÉireann tríocha naoi nóiméad níos mó na muid in aghaidh an lae.

Rinne Kate Holmquist3 scagadh ar a dtuairisc. Agus tagann sí ar tuairim atá beagán éagsúil ina colún san Irish Times inniu. Rinne sí amach go bhfuil mionlach d'fhir na hÉireann nach ndéanann faic sa mbaile, agus go bhfuil an mionlach seo rud beag níos mó ná an meán san Eoraip. Sna ranganna eile, tá fir na hÉireann ar chomhchéim le fir na hEorpa i gcoitinne. Deir sí, agus an cheart aici, go bhfuil rud beag níos mó mná in Éireann ag obair sa mbaile amháin - rud nach bhfeileann d'oidhrí Procrustes san Údarás Ionannú2. Ach deir Kate groí, agus an ceart go hiomlán aici, gur rogha bhailí atá ann.

Agus ní hionann daoine a bheith Comhionann faoin Dlí - rud atá ina dhlúth agus inneach do phoblacht - agus an saghas polaitíocht ionannú a bhíonn ar bun ag an Údarás thuasluaite agus roinnt dá leathbhádóirí sna heagraíochtaí stocaireachta.

Féach saíocht na Gaeilge - is féidir idirdhealú a dhéanamh - ach ní leithcheal, ná go deimhin fabhar, gach idirdhealú!1Ní bhaineann ionannas le Gaeilgeoirí, is léir - níl faic níos déanaí na 2005 ar fáil as Gaeilge ar an suíomh úd.
2Muna bhfuil sé tugtha faoi ndeara agaibh, ní maith liom iad!
3Is maith liom colún Kate pé scéal é. Bíonn siad lán de stuaim agus de chiall ceannaithe.

2008-06-30 Ó tharla go bhfuil an balla tite ag an Irish Times, is féidir liom nascadh le alt Kate. Seo é

No comments: