18 June 2008

Coirsmaointe

Dhá scéal ó Mercatornet a chuireann imní orm:

Saoirse cainte a bhrú faoi chos i gCeanada faoi mheirge an chaoinfhulaingt:

De réir Roinn Dlí Cheanada:
Ní cosaint iad fírinne agus trácht chóir

Tá an scéal seo níos measa dar liom: Tá feidhmeannach sa Bhreatain le briseadh as a post, toisc nach bhfuil sí sásta feidhmiú ag pósadh bheirt den inscne céanna. Ar bhonn coinsiasa. Bhí sí ag déanamh socruithe le feidhmeannaigh eile chun a leithéid a sheachaint, ach rinneadh clamhsán fúithi, agus tá "mí-iompar tromchúiseach" curtha ina leith.

(Tá an scéal céanna ag Times Londain)

Caoinfhulaingt - seachas do Chríostaithe? Pionós de bharr do chuid smaointe?

6 comments:

Cú Chonnacht said...

Níl fadhb dá laghad agam le beirt den inscne chéanna á bpósadh, ach tagaim leat nach bhfuil sé ceart nó cóir nach bhfuil meas á dtaispeáint don bhean sin agus a creideamh ar an ábhar.

Ach ag an am céanna, má tá tú ag oibriú in Oifig Chláraitheoir i dtír ina bhfuil sé dleathach lánúin den inscne chéanna a phósadh, ba chóir go bhféadfá do phost agus do dhualgas a chomhlíonadh beag beann ar do smaointe. Níl sé gairmiúil.

aonghus said...

Níl an scéal baileach chomh simplí.

Is cosúil gur féinfhostaithe ach faoi stiúir an chomhairle atá sí.

Agus nach raibh an dlí sin i bhfeidhm nuair a ghlac sí leis an bpost, mar sin nach bfheadfadh fhios a bheith acu go mbeahd sarú coinsiasa i gceist.

Níl sé gairmiúl, ná eiticúil rud a chreideann tú bheith mícheart a dheánamh. Ná iallach a chuir ar dhuine eile rud a chreideann siad a bheith mícheart a dhéanamh.

Ní raibh sí ag cur bac ar postaí aon inscne - ach ní raibh sí sásta páirt a ghlacadh iontu.

Bhí go maith, go dtí go ndearna duine éigin clamhsán fuithi.

Sin cos ar bolg, agus easpa caoinfhulaingt.

Cú Chonnacht said...

Mura gcuirfeadh sí fhéin an fhíric sin in iúl dóibh níl aon sheans go mbeadh a fhios go dtí go raibh clamhsán faighte acu.

Níl na sonraí againn faoi cad adúirt sí leis an lánúin áirithe sin, ach bhí sé dona a dhóthain le clamhsán a dhéanamh fúithi.

Cú Chonnacht said...

Agus mura bhfuil sí in ann a post a dhéanamh go gairmiúil de bharr a creidimh, bhuel, ní mór di bogadh ar aghaidh.
Is féidir léi a chreideamh faoin bpósadh a bheith aici, ach ní féidir leis an gcreideamh sin teacht idir í agus a dualgas nó cearta na lánúine

aonghus said...

Léigh an scéal, maith an fear.

1) Ní raibh aon teangmháil aici le haon cúpla aoninscne; rinne sí socruithe chun sin a sheachaint.

2) D'ardaigh sí na ceisteanna seo leis an té bhí freagrach as a cuid oibre - sular tháinig an dlí i bhfeidhm.

3) Duine éigin eile san oifig a roinne clamhsán.

Cá bhfuil an míghairmiúlacht, nó go deimhin, an mí iompar tromchúiseach san méid a rinne an bean?

An bhfuil tú ag maíomh nár cheart do Chríostaithe a bheith san Státseirbhís cor ar bith?

Sin Gleichschaltung

Cú Chonnacht said...

Sea, ach níl leithcheal agus éadulaingt bunaithe ar chreideamh inghlactha i sochaí sa lá atá inniu ann, agus tuigim an pointe á dhéanamh agat.
B'fhéidir go dtaispeánann an cás seo an chaoi a bhfuil creideamh daingean á chur i leataobh beagáinín.
Sílim go mbuafaidh sí a cás sa gcuairt