24 June 2008

Easpa innealtóirí

Bhí dhá scéal i bhforlíonadh gnó an Irish Times de hAoine a bhain macalla asam.

Dhá ghné den cheist céanna. Imní ar ceannasaí Siemens in Éirinn faoi easpa innealtóirí cáilithe. Agus a leathbhreac de scéal sa Ghearmáin, áit a bhfuil comhlachtaí mór le rá ag obair le naoinraí chun suim san eolaíocht a spreagadh - ar mhaithe le innealtóirí an lae arú amáraigh.

Tá titim tubaisteach le roinnt blianta anuas san líon innealtóirí atá ag cáiliú. Bhí 80 i mo rang Innealtóireachta Leictreach agus Leictreonach nuair a bhain mé mo chéim amach i 1990. Ochtar a bhí ann anuraidh.

Siad innealtóirí agus eolaithe cnámh droma an tsochaí, ach ní bhíonn an meas sin orthu. Ní cloistear fúinn ach amháin nuair a theipeann orainn!

Sin, dar liom, ceann de na bagairtí is mó do leas an Iarthair - nach mbeidh innealtóirí an lae amáraigh ann; go mbeidh muid ag brath ar dhuine thar tír isteach - tuige nach mbeadh siadsan ag obair san Ind, nó san tSín, nó pé áit arbh as dóibh?

6 comments:

Cú Chonnacht said...

Rinne muid an chéim chéanna

aonghus said...

COBÁC 1990?

Donal said...

Rinne mise céim innealtóireachta i gCorcaigh sa bhlian 1998 ar aghaidh. Fán am gur chríochnaigh mé, ní raibh an éileamh céanna ar an gcúrsa a thuilleadh. Thit na pointí iontrála níos mó na 100 pointí. Is léir nach bhfuil go leor daltaí sásta na cúrsaí seo a dhéanamh. As mo rang, níl mórán ag obair mar innealtóirí, mise ina measc. Go bunúsach, ní raibh na postanna ann!

Cú Chonnacht said...

Coláiste na hOllscoile Corcaigh, críochnaigh mé i 2004.
Céim san Innealtóireacht Leictreach agus Leictreonach a bhí i gceist agam.

Cú Chonnacht said...

Donal, seans go bhfuil aithne againn ar a chéile!

aonghus said...

Ach an bhfuil tionchar ag an innealtóireacht ar bhur obair? An bhfuil sibh ag cuir le luach rud éigin, nó á riaradh mar ata na bancaeirí, dlíodóirí agus rl?

Sin an rud.