Píosaí liom in áiteanna eile:

2022-09-06

Chauseestrasse

Le linn Mí Meitheamh bhíomar sa Ghearmáin, soir ó dheas ó Bheirlín. Bhí an aimsir i bhfad ró the dúinne, ach thug dualgas teaghlaigh ann muid. Is beag a rinneamar seachas freastal ar an gcóisir a thug ann muid! D'éirigh liom siúlóid amháin a dhéanamh go loch sa choill lámh leis an loistín.

Talamh réidh gaineamhach - leagtha síos ag an oighear anallód - atá sa cheantar seo. Ó aimsir Feardorcha Mór is i lámha an airm atá stráicí móra den talamh, agus tháinig na Naitsithe i dtosach agus ansin na Rúisigh. Ba talamh míleata atá anois oscailte an coill ina raibh mé ag siúl, fógraí rabhaidh fós ann ach na créachta a d'fhág na tainceanna ag cneasú.

Monashaothrú crainn péine is mó atá sna coillte, agus iad tirim agus baol falscaithe dá réir ann. Iarsma eile den stair, earra tráchtála an choill. Tá sin ag athrú go mall anois.
I measc na coillte tá locha, codanna de abhantrach gabhlánach an Spree (píosa níos faide ó dheas atá an Spreewald riascach, áit a mbíonn an teanga Sorbaise láidir tráth - tá sé le feiceáil thall is abhus agus tá formhór na comharthaí bóthair dhátheangach)

Sráidbhailte de thithe déanta de brící agus clúdaithe le plástar nós na tíre. Múnlú maisiúil coitianta sa phlástar, nó maisiú eile. Díon géar nach luífidh barraíocht sneachta air. 

Séipéal i lár mórán gach sráidbhaile, go minic ar fhaiche glas - scaití le linn ann, ar mhaithe le uisce chun tinte a mhúchadh, nó chun iasc a shaothrú, tráth. Agus go hiondúil cuimhneacháin ar na mairbh ón mbaile a thit i gcogaí na n-udaráis ó 1871 ar aghaidh ... Na séipéil déanta de brící nó scaití den clocha aimhréidh. 
An rud a spreag teideal an mhír seo ná an seoladh a bhí ag an lóistín - Chauseestrasse - "sráid sráíd" - ainm sráide a bhí coitianta sa cheantar agus an bóthar ag dul ó bhaile go baile gan ainm a athrú.

Iasacht ón bhFraincis is ea chaussée - de réir an Duden, is tríd laidin na ndaoine ó calcatum na Laidine a thagann sé. Focal a chiallaíonn satailte le cosa. Bóithre fada díreacha a bhíonn i gceist i mBrandenburg, agus is dócha gur cosa Airm na Prúise a leag amach i dtosach iad. Ach is doirneoga a bhíodh ann ina dhiadh sin, agus sraith crainn ar gach taobh. I formhór na bóithre atá fós in úsáid do thrácht  tá screamh tarramhacadam anois ann, ar a laghad - uaireanta tá an bóthar tógtha as an nua, go háirithe má bhí an bóthar briste ag fréamacha na gcrann. Taobh tíre taithneamach stairúil, agus go leor de siúlta agus cur síos déanta ar an an scríbhneoir Theodor Fontane - is minic a ainm luaite le conair marcáilte siúlóide. Ach ní raibh fonn siúil orm agus an teas ard agus gan oiread is leoithne gaoithe ann! Cé go raibh snáthaidí móra agus go leor feithidí eitilte eile le feiceáil, agus roinnt bláthanna. Beidh deis arís fanaíocht ...