Píosaí liom in áiteanna eile:

2022-09-15

Ag coisíocht ar chonair na mianadóirí


Is Róimh iarthar Eorpa
Gleann daoineach Dá Locha.

Na logáin a tógadh
Ag beirte, ag tríre,
Is Róimh iad faoi shluaite,
Faoi chéadta, faoi mhílte

Aongas Céile Dé: An bith trua (9ú)
Croí Cine eagrán 2, rannóg 2

Táim idir dhá phost faoi láthair, agus ghlac mé cúpla lá saor. Le fada tá tionscadal Frank Corry ina scaipeann sé pictiúir laethúil den Loch Uachtarach i nGleann Dá Loch ag cuir eolchaire orm. Bheartaigh mé lá sa ghleann dá réir. Tá seirbhís local link anois ó bhaile Chill Mhantáin go dtí Gleann dá Loch. Ar an ndrochuair ní théann sé tríd Baile an Chinnéidigh, ach bhí gnó ag mo nuachar níos faide ó dheas agus thug sí síob dom go hÁth na Fuinseoige. Bhí fanacht ansin orm, ach is áit deas é sin féin agus ní raibh an fanacht fadálach. 

Bhain mé Gleann dá Loch amach thart ar 11:30, agus bhí fhios agam go raibh bus ag filleadh um 15:30. Bhí sé beartaithe agam an chonair bán a leanacht, atá ceaptha 3 uair a chloig a thógáil. Tosaíonn sé sin áfach ag an nGleann Uachtarach, agus bhí mise ag Ionad na gcuairteoirí. 

Abhae liom mar sin de truslóga fada i dtreo an Loch Uachtarach. Tá clárchosan tríd an riasc timpeall Poll na Péiste, agus is san treo sin a chuaigh mé. Chonaic mé neart snáthaid mhóra, rud a chuir aoibhneas orm. 

Bhain mé amach an Loch Uachtarach tar éis fiche nóiméad, agus bhí deis agam mo phictiúr féin a ghlacadh - a bheag nó a mhór ón ionad céanna! 

As sin lean mé an bóthar coille ar bhruach thiar an locha a théann chomh fada le sráidbhaile tréigthe na mianadóirí. Bóthar bhreá atá ann de gainimh dlúth. Leathuair nó mar sin a thóg sé an sráidbhaile a bhaint amach. 

Anois a thosaíonn an siúl ceart. Tá an tóir ar na siúlóidí thart ar Ghleann dá Loch, agus tá obair mhaith déanta ag lucht na Páirce Náisiúnta chun cosáin a dhéanamh a sheachnódh breis creimeadh talún de bharr an líon daoine a bhíonn ag siúl ann. Bhí clocháin agus céimeanna san áit nach raibh feiliúnach don cosán gairbhéil a ghabhann nathrach suas an chnoic i nGleann Abhlach (ní fhaca mé crann úll ar bith, bhí corr caorthainn). 

Thug leathuair eile mé go dtí droichead, agus pointe casta an chonair. Tá fothraigh eile anseo, agus toisc a iargúlta is atá an ionad tugadh Van Diemens Land ar an mianach. Is ann a chaith mé mo phroinn. 

Bhí rud beag dreapadh fós le déanamh chun droim an Spinc a bhaint amach. Bheadh an siúl bog anseo, ach tá clárchosan an bealach ar fad fán droim, agus is féidir siúl go breá. (Tá lorg an chreimeadh le feiceáil áfach). 


Chonaic mé roinnt fia agus caorach fán mbealach anseo. Bhí an lá go hálainn agus radharcanna dá réir síos isteach sa ghleann..

Lean mé orm fán droim, ar an clárchosan go dtí go tosaíonn sé ag tuirlingt i dtreo bóthar coille agus síos isteach sa ghleann ag Poll an Easa.


Bhain mé amach ionad eolais an Seirbhís Páirceanna ag 14:30. Bhí mé tar éis ceist as Béarla ag chuir ag an ionad cuairteoirí faoi léarscáil i nGaeilge, agus freagra i nGaeilge a fháil - mar sin thosaigh mé an comhrá anseo i nGaeilge agus bhí liom. Faraor ní raibh teacht ar bhileog na siúlóidí as Gaeilge (an roinn ag tarraingt na gcos) ach cheannaigh mé léarscáil East West Mapping den nGleann nach raibh agam fós. 

Bhí an brú ama imithe díom anois, ní raibh an bus ar ais go dtí 15:30. Shiúl mé an bóthar glas ar ais go dtí an mainistir, agus chaith mé súil freisin ar thobar Chaoimhín. 

Bhí am ansin agam an chuid eile de mo phroinn a chaitheamh sular thóg mé an bus ar ais go Áth na Fuinseoige agus ansin bus eile abhaile. 

Dóibh siúd atá ag teacht ó lár na cathrach nó ó Bhré tá seirbhís Bus Naomh Caoimhín ann. 

Tá Gleann dá Loch ar ceann de na beagán áiteanna i gCill Mhantáin ina bhfuil sé measartha indéanta siúlóid a dhéanamh ag brath ar iompar phoiblí. Bíonn sé plódaithe áfach ag turasóirí, go háirithe ar an deireadh seachtaine. Fiú inné bhí scata mór daoine, sa ghleann go háirithe ach fiú ar an siúlóid. 

Ach bhí ard lá agam, agus go leor den frustrachas a bhain leis an togra atá díreach críochnaithe agam curtha díom agam.