19 December 2009

Chun é a shaothrú agus aire a thabhairt dó


Bhuel, ní raibh aon toradh fónta ar chainteanna Cuan na gCeannaithe. Pé ní faoin forthéamh Domhanda, éilíonn an cóir go gcuirfeadh muide san Iarthar smacht ar ár craos chun acmhainní agus beatha an domhan a mhilleadh. Cuireann muid an dúrud fuinnimh agus bia amú. Tá sé soiléir nach féidir le gach duine daonna maireachtáil mar sin. Mar sin, ar mhaithe lenár mbráithre san domhan i mbéal forbartha, is mithid dúinne athrú.

Caithfear chuir san áireamh go bhfuil stíl bheatha an Iarthair spléach chuid mhór freisin ar saothar saor i gcodanna eile den Domhain - faoi choinníollacha nach gcuirfí suas leo abhus. Agus faoi choinníollacha atá ag cuir le truailliú an dúlra, a mbeidh muid uilig thíos leis an ball.

Neosann an dealbh thuas an scéal go maith, sílim - "Bua na raimhre". An tuaisceart craosach sa mhuin ar an deisceart ocrach. Is fíor nach dtuigeann an sách an seang. Ach caithfidh muid. Má theipeann ar an deisceart, beidh muide faoi uisce leo!

7 comments:

ormondo said...

Tá borradh tagtha le déanaí faoin dearcadh a mhaíonn nach é an cine daonna is cúis leis an téamh domhanda.

An é go bhfuil an ostrais ag sá a chloigeann isteach sa ghaineamh le teann éadóchais?

Más é go bhfuil an Dream Glic arís ag iarraidh an chluain a chur ar an bpobal b'fhéidir go n-éireoidh leo, ach más é gurb é an aeráid a bhfuil uathu an chluain a chur uirthi táid ag cur an dallamullóg orthu féin i dtaobh an chluiche atá ar siúl más ficheall an cluiche é agus sinne sa chríochchluiche leis an aeráid chéanna.

Is fíor nach bhfuil an pobal ró-mhíshuaimhneach fós ach ceapaim gurb é easpa chumhachta an duine aonair a fheidhmíonn mar phiollaire suain is cúis leis.

Dennis King said...

Mar a dúirt an Sceach a bhí i bhfostú inár scornach ar feadh ocht mbliana fada, "We need an energy bill that encourages consumption," agus é ag labhairt ar son an dreama chéanna.

aonghus said...

Ceannaireacht an rud. Tá pobal SAM scoilte; níl fonn ar an tSín an fás a mhaolú.

Tá an gaol le Deisceart na Cruinne íogair agus casta - agus Rialtais cama ann atá ann toisc gurbh iad "ár mbastaird fhéin" a bhí nó atá iontu.

Fearn said...

Is breá liom na dealbha úd.

An fíor nach dtuigeann an Sách an Seang?

Séamas Poncán said...

Sea na tíortha bochta siúd, an Astráil, an Afraic Theas, an Bhrasail....
Cacamas eile an tuaisceart vs. an deisceart.

aonghus said...

Tá i bhfad níos mó i gceist na sin, a Shéamais.

Mar is eol duit, sílim.

Séamas Poncán said...

B'fhearrde frásaí is coincheapanna fíora a phlé. Ach beag an baol, mo léan.