04 December 2009

Gairm chun Urnaí

Sin an fheidhm atá le miontúir, a bhfuil cosc ar a dtógáil anois san Eilvéis. Ar ndóigh, ní miontúr atá sa ghrianghraf ar chlé - mar is léir ón gcros ar a bharr agus an dealbh ag a bhun. Cloigtheach atá ann - ar Eaglais Bantiarna na Síochána ar Sráid Mhuirfean i mBaile Átha Cliath.

Más spuaic, miontúr nó cloigtheach atá i gceist, an fheidhm céanna atá leo go léir. A mheabhrú dúinn go bhfuil níos mó ann ná muid féin. Táid cosúil le méar ag díriú ár n-aird ar na Flaithis. Ní thuigim tuige a ghlacadh creidmheach d'aon chineál col leo.

Go deimhin, de réir mo thuiscint, glacann aindiachaithe agus agnóisithe leis go bhfuil níos mó ann ná an duine féin.

Is féidir le túr mar seo feidhmiú mar comhartha machnamh, is cuma cén aicme nó creideamh a thóg é. [Dála an scéil Denkmal, comhfhocal as Denken (smaoineamh) agus Mal (marc), atá sa Ghearmáinis ar cuimhneacháin agus nithe dá réir ar féidir leo smaointe a spreagadh ionann]

Nós na Moslamaigh, a bhunaigh a bhFáidh, daoine a ghairm chun urnaí leis an guth daonna. Nós na gCríostaithe, clog a bhualadh.

Maidir le clog - bhí mé i Leabharlann Chester Beatty inniu - bhí turas treoraithe i nGaeilge ann. D'inis an treoraí dúinn gur thug an Dalai Lama cuairt ar an mbailiúchán d'ábhar Búdaíoch atá ann. Chonacthas dó go raibh rud in easnamh - agus bhronn sé clog ar an leabharlann.

2 comments:

Dubhaltach said...

An té a bhfuil 'miontúir' ag teastáil uaidh chun a Dhia a mheadhrú dó, déarfainn nach criostaí, nó fear creidimh, atá ann ar chor ar bith

aonghus said...

Ó, muise nach tusa an saoi.

Sé taithí an chine ón tús go bhfuil cabhair i siombail chun rudaí a mheabhrú do dhaoine.

Cinnte, bhí íolbhristeoirí ann ó am go chéile, agus gá leo nuair a rinneadh dearmad den difear idir siombail agus substaint.

Ceist agam ort! An mbíonn grianghraif de do chailín agat? Tuige, má tá grá agat di?