2009-12-18

Ríomhtheangeolaíocht

píosa ag Danny O'Brien san Irish Times inniu faoi ríomhtheangacha.

An rud a chreidtí faoi teangacha - go múnlaíonn siad na smaointe, tá sé níos fíre faoi ríomhtheangacha. Múnlaíonn an uirlis, agus máistreacht an cheardaí an obair.

Tá teangacha ann a chuireann creatlach righin ar an obair, agus teangacha eile atá thar a bheith scaoilte. Deacair a rá cé acu is measa i lámh an duine neamh oilte.

Táim faoi láthair cráite iniúchadh cód droch-scríofa C - teanga a cumadh do shaineolaithe, agus atá baolach i lámha daoine gan oiliúint!