15 December 2009

Fírinní garbha

alt ag Kate Holmquist san Irish Times inniu ina maíonn sí go mba cheart dúinn rá le mná óga go bhfuil siad ag dul i mbaol a éignithe má théann siad thart fóir ag ól. Ní hea go gceapann sí, mar a mhaíonn drong airithe go bhfuil sé "tuillte" acu, ach go neosann an stair pianmhar dúinn go bhfuil an baol ann.

Aontaím léi - ba cheart an baol a chuir ar a súile do dhaoine, rud nárbh ionann agus an locht a chuir orthu.

Tá a argóint tráthúil i bhfianaise ailt a bhí san forlíonadh sláinte - go mbraitheann trian de déagóirí mná faoi bhrú bheith "gníomhach" go collaí, agus 8 % de bhuachaillí.

É seo ar fad ag teacht sa mhullach ar nósanna éide na bpiscíní ceilteacha - ábhar bhlag thall ag Bernd. Is cuimhin liom dul thar dioscó Old Wesley mall istoíche le cuairteoir ón nGearmáin. Nuair a chonaic sí na cailíní amuigh don aeraíocht, chuir sí ceist orm arbh ansin a bhí an "Baby Strich" (áit ina bhfaightear striapacha faoi aois). Sin ag cuir arís leis an mbaol gan gá.

Bhíodh a lán le rá ag an gcléir fadó faoi "siocracha peaca". Sílim go raibh roinnt mhaith den fhírinne acu.

Cuireann an rud ar fad imní orm - is tuiste mé, agus beirt déagóir agus iníon óg agam.

Insíonn muid dár bpáistí conas iad féin a choinneáil ón mbaol. Is mithid dúinn a mhacasamhail a dhéanamh dár aosánaigh.

4 comments:

Dubhaltach said...

Ní thuigim alt an Poncánaigh?

Táim den tuairim go raibh an t-eolas seo á roinnt le cailíní le fada an lá.
Níl aon ní tabú, conspóideach nó "uncomfortable" faoi seo, ach tá sé scríofa amhail is go bhfuil sé.

Seo rud a deireann chuile mháthair nó athair (maith) lena n-iníon.

Deireann an t-alt níos mó faoi chomhluadar an údair áirithe seo agus an brú a bhraith sí alt a sholáthair don nuachtán ná ceist mhór gur chóir dúinn aghaidh a thabhairt air!

aonghus said...

Sílim gurbh é a bhí i gceist aici gur cheart do phobail níos leithne ná tuismitheoirí an teachtaireacht seo a thabhairt d'aosánaigh agus daoine sna fichidí (agus, go deimhin, níos sine)

Fearn said...

"ócáidí peaca"?

"Socracha peaca" atá tú a rá, is dócha, cé nach annamh peaca ina ócáid cheart

aonghus said...

Fíor dhuit. Focal nach raibh agam, grma.