14 April 2010

Cúis mo mhuiníne as Benedict

Ní haon rún é (do léitheoirí an bhlag seo ach go háirithe) go bhfuil meas agus cion agam ar Josef Ratzinger, an Pápa Benedict XVI.

Tá an cion agus an meas seo bunaithe ar léamh an chuid sin dá leabhair atá scríofa do thuathaigh agus neamh diagairí, agus ó bheith ag léamh a chuid imlitir agus aitheasc. Léamh atá ar bun agam le breis agus deich mbliana. (Tá sé de bhuntáiste agam go bhfuil teacht agam ar an mbunleagan Gearmáinise dá bhfuil scríofa aige; cloisim go mbíonn na haistriúcháin lag)

Pictiúr eile ar fad atá agam seachas an scigléiriú atá fairsing sna meáin.

Oide machnamhach, tuisceanach, caoin. Fear atá oscailte do smaointe dhaoine eile - tharraing sé, mar shampla, as saothar scoláire Giúdach ina leabhar ar Íosa.

Fear a ghoileann peacaí a chomhbhráithre sna sagairt go smior air, peacaí ar thug sé féin salachar air - ní ar na hainghníomhartha amháin, ach ar an faillí agus an cur i gcéill a d'fhág spás do choirpigh feidhmiú faoi bhrat na hEaglaise.

Ó thosaigh sé ag teacht ar an dtuiscint faoi forleithne na faidhbe, i lár na 1990í, tá sé ag gníomhú chun an chóras a dhéanamh níos éifeachtaí.

De bharr, áfach, nach aon réalta cumarsáide é, agus gur gnách a scríbhinní agus ráitis a bheith dlúth agus domhain - agus mí fheiliúnach do fuaim ghreimeanna - tá a íomhá poiblí as alt leis an dtuiscint atá agamsa.

Ní shin le rá go gcreidim go bhfuil sé saor ó locht. Ach creidim nach bhfaigheann - agus nach bhfaighidh - sé cothrom na féinne ó na meáin. Tá sé dílis do theagasc na hEaglaise, agus is iomaí ghné den teagasc sin atá do-ghlactha ag na meáin cumarsáide. Mar sin, leanfar leis an scigléiriú.

Ach leanfaidh mise orm ag iarraidh teacht ar na rudaí a dúirt sé, agus aird a tharraingt orthu. Agus ó tharla foinsí údarásacha a bheith ar fáil go héasca ar líne, is féidir sin a dhéanamh.

8 comments:

Séamas Poncán said...

Bulaí fir!

Dennis King said...

Ní dóigh liom gurb é an Diabhal é. Ach mar a dúirt tú, tá sé “as alt” len a lán rudaí. Deirtear gur diagaire cumasach é. Tá go maith, ach níl i ndiagacht, dar liomsa, ach MIMA = miotaseolaíocht isteach, miotaseolaíocht amach, is cuma cé chomh caolchúiseach agus atá sí.

aonghus said...

Dar leatsa!

An cheart sin agat. An cheart agamsa tuairim eile a bheith agam. An cheart ag an mbeirt againn ár dtuairim a chuir chun cinn.

Dála an scéil, sílim gur orthopraxis - maireachtáil ar dóigh maith is mó is suim le Benedict (agus liomsa) ná orthodoxy - smaoineamh "ceart".

Dubhaltach said...

Ráite go han-mhaith mar is dual duit a Aonghuis.

Gan amhras is fear maith é, ach is peacach é freisin, ach ní peacach é! óir tá sé do-earráide etc!
Agus sin roinnt den fhadhb. Tagaim le Dennis tá sé "as alt". Agus gach am a fheicim lucht na Vatacáine ina saibhreas ógra smaoiním faoi Íosa agus an streachailt a bhí aigesean leis an eaglais Ghiúdach a bhí a bheag nó a mhór sa staid céanna is atá an eaglais Chaitliceach

aonghus said...

Chíor mé ceist an Phápa agus a dho-earráideacht cheana.

Ní chludaíonn sé cúrsaí riaracháin!

Bhí Íosa as alt leis an sochaí lena linn freisin. Ní leis na hudaráis creideamh amháin a bhí sé ag argóint.

Dubhaltach said...

Grma as an eolas sin.
N'fheadar cárbh as ar tháinig an míthuiscint go raibh sé do-earráide?!

Séamas Poncán said...

Míthuiscint ríchoitianta. Is iomaí duine nach Caitliceacha a chuireann síos ar a leithéid, go haoineolach.

aonghus said...

Faraor, is iomaí Chaitliceach cartlainne a bhfuil an mí thuiscint céanna aige.

Tá géarchéim oiliúna san Eaglais chomh maith leis na géarchéimeanna eile.