23 April 2010

Bodhaire agus Féile Uí Laoghaire

Ní thaithíonn Michael O'Leary liom. Nó, le bheith cruinn, tá col agam leis an íomhá poiblí, an duine neamhurramach, dímheasúil. An ghráiscín glic. Tagann amhras orm áfach nach bhfuil ansin ach aghaidh fidil ag ceannaire gnó éirimiúil, rathúil. Tuilleann a chumas gnó meas. Tuilleann sé meas freisin as a thírghrá praicticiúl - is beag boc mór i measc prionsaí gnó na hÉireann atá sásta a chuid cáin phearsanta a íoc anseo gan cleas ná cam.

Sílim freisin go bhfuil dealramh lena mí shástacht maidir leis na fiacha atá ar na haerlínte íoc as bia agus lóistín dóibh siúd a raibh deacrachtaí acu de bharr an scamaill úd. Tá rud éigin as alt má tá ar aerlíne na mílte euro a íoc ar mhaithe le duine a cheannaigh ticéid ar cheithre euro.

Beidh iarmhairtí aige seo do ghnó na n-eitilt saora. Gnó atá, sílim dearfach don gcuid is mó. Is cinnte nach bhfuil, mar shampla, cuach na himirce chomh nimhneach is a bhí, agus deis ag daoine dul sall agus anall go minic. Agus chuir sé borradh áirithe faoi turasóireacht freisin. Is cuimhin liom gasóg ag maíomh ag comhdháil gasóga go raibh bonn tuilte ag Micheál groí as eachtraí thar lear a dhéanamh indéanta do na fánaithe.

Is cinnte go bhfuil gá le árachas éigin chun an ualach seo a scaipeadh go cothrom idir iad siúd a ghnóthaíonn as an gnó seo - lucht taistil san áireamh.

N'fheadar cén deireadh a bheidh leis an scéal.

5 comments:

Dennis King said...

An bhfuil an cháin ar bhreosla eitleán inchurtha leis an gcáin chuirtear ar pheitreal is ar dhíosal san Eoraip?

aonghus said...

Go bhfios dom, tá, ach níl mé cinnte.

aonghus said...

Hmm. Deir Google liom go mb'fhéidir go bhfuil sé saor ó cháin.

Dennis King said...

Chuala mé cúpla bliain ó shin, in agallamh le boc mór ó Ryanair san Eilvéis, go raibh siad agus na comhlachtaí eile in ann ticéid shaora a chur ar fáil toisc go raibh an cháin ar an mbreosla sin i bhfad níos lú ná an cháin ar pheitreal. Dúirt sé go mbeadh ar an rialtas Eorpach é sin a athrú roimh i bhfad. Ach níl a fhios agam céard a tharla. Bhí mo dhuine ag éirí as a phost le Ryanair, dála an scéil!

ormondo said...

Sea, mar a deirtear, is fearr linn an ealaín ná an t-ealaíontóir.