2019-05-27

Áireamh leictreonach vótaí

Chuir Dennis ceist ar Twitter ar ball, nach bhféadfaí ríomhchlár a dhearadh chun an córas vóta amháin inaistrithe a chuntas go gasta.

Rinne an rialtas faoi Bertie Ahern iarracht vótáil leictreonach a thabhairt isteach chun fáil réidh leis an "oul peann luaidhe". Theip ar an iarracht de bhrí gur chlis ar mhuinín an phobail an.

In iarracht muinín a chothú lorg an rialtas tairiscint ar phromhadh neamhspleách bogearraí ar an gcóras. Rinne mé féin iniúchadh ar na cáipéisí tairisceana thar ceann m'fhostóra. Chinneamar sa deireadh gan dul ar aghaidh leis an dtairiscint.

Ach thug sé léargas dom ar an bhfadhb.

Bhí deacrachtaí leis na hinnill, ach d'fhéadfaí iad sin a leigheas. Cúis mór leis an easpa muiníne ná gan taifead páipéar a bheith ar vótaí. Bheadh sin furasta le leigheas.

Ceist eile ar fad an áireamh. Mar atá faoi láthair tá gné "randamach" le athdháileadh an farasbarr vótaí nuair a shroicheann iarrthóir an cuóta le bheith tofa. Fágann sin gur féidir le toradh éagsúil a bheith ar athchomhaireamh. Tá go leor de na rialacha a bhaineann leis bunaithe ar fasaigh ó chásanna cúirte. Bhí na cáipéisí a cuireadh ar fáil don forbróir bogearraí breac le cásanna speisialta agus leasaithe.

Le bheith inphrofa is gá do bhogearra a bheith cinnteachaíoch. Is gá bheith in ann tuar go cruinn cén toradh a bheidh ar inchur ar leith.

Má tá gnéithe randamach ann, ní féidir sin a chinntiú.

Cé go raibh go leor trácht ar an bogearra bheith in Ísiltíris agus an bunachar a bheith mí shábháilte agus araile b'é easpa cinnteachta an algartam buille maraithe na muice don gcóras leictreonach.

(I Pascal ach ag comhlacht Ísiltíreach a scríobhadh an bogearra. Bhí ainmneacha athróga agus roinnt de na tagairtí mínithe in Ísiltíris, b'shin cúis an luaidreáin. Constaic do chigireacht a bhí ann. Ach ní fál go haer).

Má táimid le córas leictreonach a bheith againn beidh gá le halgartaim (níos fearr) atá cinnteachaíoch a dhearadh. Ós rud é go bhfuil ar chumas ríomhaire gach uile ballóid a chuir san áireamh d'fhéadfaí fáil réidh leis an ngné randamach.

Ceist eile an mian leis an mbunaíocht sin. Is spóirt ag go leor anoracs polaitíochta an áireamh fhada.

Nuair a rinneadh feidhm a bhaint as an gcóras ar bhonn trialach in olltoghchán amháin i dtoghcheantar ar leith, chaill Nóra Owens a suíochán laistigh de faitheadh na súil. Rud a ghoill go follasach uirthi. Tugann an áireamh mall deis ag iarrthóir dul i dtaithí go mall ar an dtreo, an bua nó teip atá i ndán.

Bheinn féin i bhfách le córas níos éifeachtaí, ach ba ghá an algartam a dhearadh i dtosach.

Agus pé bogearraí a úsáidtear a bheith foinse oscailte, profa agus cruthaithe.