19 September 2009

Na Reifrinn Eile


Cloistear sách minic an reifreann san Fhrainc agus san Ísiltír dá lua agus Conradh Liospóin faoi chaibidil.

Ach bhí dhá reifreann eile ann - inar glacadh le móramh mór leis an Conradh Bunreachtúil - san Spáinn (77% i bhfabhar) agus san Lucsamburg (57% i bhfabhar)

Cad a chruthaíonn sé sin?

Faic, is dócha, seachas go bhfuil an cheist seo faoi gan aon tír eile a bheith ag fáil deis "daonlathach" rud beag níos casta ná mar a mhaítear.

Mar a dúirt mé cheana, rud cigilteach is ea reifreann. Tá tíortha ann - an Ghearmáin, abair, a bhfuil an-drogall orthu reifreann a ghairm de bharr mí-úsáid reifrinn san am atá thart.

Tá a bhealaí féin ag gach tír conradh - conradh Liospóin ina measc - a dhaingniú, agus feictear dom nach dtig a rá go bhfuil bealach amháin níos "daonlathaí" ná bealach eile.


Íomhá - vóta Tá (Si) sa Spáinn, ó Wikimedia.

1 comment:

ormondo said...

Hmmm... dá laghad a h-eolas ar Chonradh Liospóin chaithfinn a rá go bhfuil an-chur amach ag muintir an tSeanfhóid air i gcomparáid le pobal na Gearmáine, mar shampla.

Ní chuimhin liom gur pléadh an cheist sna meáin abhus ach amháin nuair a diúltaíodh
dó i dtíortha eile!

Ach is fearr ann ná as agus is mar sin a fheicfear é, gan amhras, nuair a bheidh an lá cinniúnach ann sna bothanna.