07 September 2009

Straitéis Idirlín don Óige

Tá dréacht straitéis foilsithe ag an Foras anseo.

http://www.gaeilge.ie/oige

Tá rudaí fiúntacha ann.

Táim tar éis aighneacht a sheoladh isteach. Tá sé le léamh anseo:

3 comments:

Dubhaltach said...

Aighneacht an-chuimsitheach ar fad a bheadh an-cabhrach don Fhoras go cinnte.

Cailliomachas said...

Léigh mé d'aighneacht, a Aonghuis. An-phíosa oibre í. Tá súil agam go dtuigfidh na daoine is airde san Fhoras gur cheart dóibh éisteacht leat.

aonghus said...

Tá amhras orm go bhfeicfidh siad é!

Sin cúis amháin a chuir mé ar líne é - chun go bhfeicfí é ag líon níos mó ná coiste oibre, agus chun plé a ghríosadh ar an obair thábachtach atá idir lámha acu.