01 September 2009

Súil caoch an dlí?

Chuir an tuairisc seo an croí trasna ionam. Tuairisc ag Adam Brophy faoi fear, a cíontaíodh as iompar mí chuí le leanaí, a bheith ag faire ar a leanaí. Rinne Adam an rud cheart, agus thuairisc do na Gardaí é. Ach ní raibh ar a gcumas siúd ach - cé gur admhaigh an fear seo go raibh sé ag gliúcaíocht ar na gearrchailí - rá leis fanacht chun siúil.

Nílim ar son daoine a dhamnú ar feadh a saol as cionta a bhfuil íoctha acu astu.

Ach i gcás mar seo, creidim go mba cheart go mbeadh sé de chumhacht ag na Gardaí, nó ag Breitheamh dúiche, ordú urchoisc le feidhm dlí leis a chur i bhfeidhm ar an nduine. Go hairithe agus fiainaise ann, mar a bhí sa chás seo.

Is eol dúinn anois go mbíonn claonadh ag ciontóirí in aghaidh leanaí filleadh ar an ndrochgníomhartha. B'é súil caoch na n-údaráis a lig dó seo tarlú go minic cheana, agus a charnaigh íobartach ar íobartach.

Caithfidh modh níos fearr a bheith ann.

3 comments:

ormondo said...

Má chuirtear sa mheá cosaint na leanaí agus cearta iarchiontóirí (a bhfuil coir ábhartha déanta aige) chun céimeanna saoirse éigin a bheith acu is tábhachtaí, dar liomsa, cosaint na leanaí ná cearta áirithe an iarchiontóra. Tá coireanna áirithe ann agus is é mo thuairim gur leor go ndéanfadh duine a leithéid ach uair amháin le go mbeadh an tsochaí i dteideal bearta coisctheacha cuí a chur i bhfeidhm chun na baill is laige a chosaint ar an mbaol go ndéanfadh an duine céanna an cion athuair.

Mise Áine said...

Feictear dom go bhfuil dlíthe ann nach bhfuil ag feidhmiú mar is cóir, agus san áit nach mbíonn cóir, bíonn coir…

Dave Mc said...

Mura mbeadh réiteach dlíthiúil don fadhb, caithfidh mé a admháil go gheobhainn réiteach eile.