29 September 2009

Slait tomhais

Tá sé ina raic de bharr gur ghabh péas na hEilvéise Roman Polanski.
Fear a phléadáil ciontach as éigniú gearrchaile.
Tá léiriú anseo ar díreach chomh gránna is a bhí an coir ar theith sé ó SAM dá bharr.

Deirtear linn gur ealaíontóir mhór é, agus go mba cheart a choir a mhaitheamh dó dá bharr.

Tuige? Coir is ea coir.

12 comments:

Dennis King said...

Caithfidh mé a rá nach bhfuil trua agam dó.

Dubhaltach said...

Ba chóir an t-ainmhí lofa a chrochadh

MBM said...

Aontaím amach is amach. Bíodh gur ealaíontóir maith é, ní bhaineann sé sin le hábhar.

Fearn said...

Tá súil agam nach bhfuil duine agaibh ina bhreitheamh nó ní dual breith roimh fianaise iomlán.

An cúirt "Dúirt bean liom go ndúirt bean lei" é seo?

Crochadh? Breith báis? Nach iontach an rud é tuairim gan stuaim?

aonghus said...

A Fhirn, bhí mo thuairim bunaithe ar léamh fianaise an chailín san gcás inar phleadáil Polanski ciontach.

Má tá sé ciontach, íocadh sé an pionóis cóir don choir.

Fearn said...

Sin taobh amháin!

Dar ndóigh, tá córas "ceartais" SAM cigilteach, sa mhéid go bhfuil páirt mhór ag "margáil" idir lucht cosanta agus lucht cúisimh sna cúirteanna a fhágann pléideáil de droim tairbhe ann.

Is beag mo mhuinín i gcúirteanna SAM. Cad é an t-adhmad a bhain tú as taobh Rómáin de?

aonghus said...

De réir a chuid fhianaise anseo bhí fhios aige go raibh an cailín faoi aois - 13 bliain d'aois.

Ní fheicim aon fáth mo thuairim a athrú - ba cheart dó bheith faoin dlí cosúil le haon duine eile.

Faoi cúirteanna na hEilvéise atá an cheist anois.

Fearn said...

M'anam ach go bhfuil pointe agat.

"Fios chollaí neamhdlithiúil" a d'admhaigh sé .i. nuair atá páirtí na feasa collaí níos lú ná ocht mbliaina déag i gCailifóirn.

Ceist chigilteach í freisin, cionn is nach bhfuil gach áit ar domhain ar aon fhocal i dtaobh an "teorainn" aoise seo. M.sh. san Ollainn is dhá bhliain déag é. Pósadh Gandaí nuair a bhí sé timpeall aon bhliain déag.

Agus ansin tagann brú, foréigin, cleasaíocht, toil, aontú, 7rl i dtreis.

Bhuel, is faoi cúirteanna na hÉilbhéise socrú a eisheachadtha nó a mhalairt.

B'fhearr liom ceartas agus siosmaid seachas triail na meán

aonghus said...

Mise freisin.

Ag cur i gcoinne an argóint go mba cheart caitheamh leis ar bhealach difriúil ná an gnáth-saoránach a bhí mé.

Má bhí iomrall ceartais ina chás thall, tá muinín agam as na hEidgenossen é sin a fhoilsiú agus a chuir san áireamh.

Maidir le pósadh Ghandi, ní raibh sé ceithre uaire níos sine ná a chéile, agus is pósadh a bhí i gceist seachas géilleadh aon uaire.

Dar leis an alt seo 16 aois an toiliú san Ísiltír.

Fearn said...

Gan aon agó, tá itheachán agus deoch san ábhar seo.

ACH, más cothrom na Féinne do gach duine ó thaobh an dlí a bhí uait, ní raibh riamh , níl anois is ní bheidh go brách a léithéid in aon tír. DAOINE atá ina bhun, an dtuigeann tú?

Sílim nach bpléfaidh An Eilbhéis ach a cearta agus a dualgais i leith a Comhaontú Eiseachadtha leis na SAM.

Tréith eile den cheist a tharraing tú anuas maidir le Mohatma, bíodh go mbíonn baint aige leis an scéal.

Ó thaobh na hÍsiltíre, 12 atá ann do dhaoine pósta, 16 do dhaoine eile: ach ní bhíonn meon chúirteanna na hÍsiltíre chomh ceartasach a bhfuil cleachtadh ag an Éireannach. Tar éis an tsaoil, tá drugaí mídhleathach ann, cé nach mbeadh a fhios sin agat ann.

aonghus said...

Ní féidir pósadh - a bhfuil toiliú foirméalta agus poiblí i gceist, agus tacaíocht na dteaghlach chomh maith, a chuir in aon raon le gníomh Polanski.

Maidir le cúirteanna na hEilvéise, glacaim leis go gcaithfidh an cúirt sin a bheith sásta go bhfuil cás ag údaráis SAM chun an coir atá curtha i leith Polanski a chruthú - ar a laghad cás prima facie.

Fearn said...

Níor chuireadh posadh nó gan a bheith pósta i leith Roman.

Níl mé eolgaiseach go leor i dtaobh dlí na hÉilbhéise le talamh slán a dhéanamh den a nósanna imeachta. ( Abair goblach!)