24 September 2009

Iodh Phádraig

Bhíos ag caitheamh leathshúil ar Deora Dé le Pádraig Ó Fiannachta nuair a tharraing an seoid seo mo shúil.

Tá mo Bhóna Bán Déanta
(7-3-1970)

A Chríost
Nár bheiread breith
Gan breith oram
Ó do Í Morainn

Im chill gach lá
Anall faoim bhráid
Ceangal oram
Do Í Morainn

Ní beaifití bán
Ná ceailicó Cullen
A bhronnfair oram
Mar Í Morainn
Ach
Do bhriathar féin
Nach ponca léinn
Ach breith do bhéil
Ar smúit mo shaoil.Deirtear i bhForas Feasa ar Éirinn:
"Ní bheireadh Morann mac Maoin breath gan an iodh Morainn um a bhrághaid; agus an tan do-bheireadh bréigbhreath do theannadh an iodh um a bhrághaid; agus an tan do-bheireadh an fhírbhreath do shíneadh an iodh tar a ghuaillibh amach, amhail adubhramar thuas."

Cuid de ghnó sagairt gan amhras breith a thabhairt, breith chun leasa an té a thagann chuige san faoistin. Breith faoi umhlaíocht do Chríost.

Is maith liom an íomhá de bhóna sagairt mar Iodh Mhorainn - comhartha ar a ghradam, ar a oifig, ach freisin ar a dhualgas trom.

5 comments:

Dennis King said...

Is ionann "beaifití" agus "baft" de réir FGB. Ach céard is "baft" ann? Níl sé i m'fhoclóir Béarla-Béarla. Is maith liom an dán.

aonghus said...

Ceirt chrua bán.

Bona na cléire is as píosa stuif crua bán í.

aonghus said...

Tá sainmhiniú anseo ar beaifití.

Dubhaltach said...

Thachtfadh an Iodh Mhorainn duine a bhí ag insint bréige, dar leis an nasc thíos.
http://findarticles.com/p/articles/mi_m2386/is_1_113/ai_86063349/

aonghus said...

Tá an leagan sin ann cinnte, ach i gcomhthéacs an dáin, agus go ginearálta, is fearr liom an leagan a thugann Céitinn.