20 January 2013

Iomann molta na mbaincéirí

Der kann sich freuen, der die nicht kennt!
Ihr fragt noch immer: Wen?
Sie borgen sich Geld für fünf Prozent
und leihen es weiter zu zehn.
Tig leis siúd, nach bhfuil aithne aige orthu, bheith sásta
Fiafraíonn sibh fós, cé?
Tógann siad airgead ar iasacht ar cúig faoin gcéad
Agus cuireann ar aghaidh ar deich é
Sie haben noch nie mit der Wimper gezuckt,
Ihr Herz stand noch niemals still.
Die Differenzen sind ihr Produkt.
(Das kann man verstehn, wie man will.)
Níor sméid siad riamh le fabhra
Níor stop a gcroí riamh
Difríochtaí a dtáirge
(Tig leat do rogha bhrí a bhaint as sin)
Ihr Appetit ist bodenlos.
Sie fressen Gott und die Welt.
Sie säen nicht. Sie ernten bloß.
Und schwängern ihr eignes Geld.
Tá goile gan críoch acu
Alpann siad Dia is Domhan
Ní chuireann siad. Ach baineann siad, sin uile
Agus toirchíonn a gcuid airgid féin
Sie sind die Hexer in Person
und zaubern aus hohler Hand.
Sie machen Gold am Telefon
und Petroleum aus Sand.
Is na hasarlaithe ina steillbheatha iad
Toghairmíonn siad as lámha folmha
Déanann siad Ór agus iad ar an bhfón
agus artola as gainimh
Das Geld wird flüssig. Das Geld wird knapp.
Sie machen das ganz nach Bedarf.
Und schneiden den andern die Hälse ab.
Papier ist manchmal scharf.
Tá airgead leachtach. Tá airgead gann.
De réir a mianta a níonn siad sin
Agus gearrann scornaigh an duine eile
Bíonn páipéir géar scaití.
Sie glauben den Regeln der Regeldetrie
und glauben nicht recht an Gott.
Sie haben nur eine Sympathie.
Sie lieben das Geld. Und das Geld liebt sie.
(Doch einmal macht jeder Bankrott!)
Creideann siad Rialacha na Mata
agus ní chreideann siad mórán i nDia
Níl ach bá amháin acu.
Carann siad an t-airgead. Agus carann an airgead iad.
(Ach teipeann ar chách uair éigin)
Erich Kästner „Hymnus auf die Bankiers" (1929)

No comments: