31 January 2013

Lincoln

Daniel Day Lewis mar Lincoln
© DreamWorks II Distribution Co., LLC.
Chonaic mé an scannán seo aréir. Thaithin sé go mór liom; bhí cur síos beacht ag Robert McMillen ar san Times inné
Ach ní beathaisnéis atá déanta ag Steven Spielberg i Lincoln ach athchruthú an fheachtais ar an 13ú Leasú ar Bhunreacht Stáit Aontaithe Mheiriceá, an leasú a chuir cosc ar an sclábhaíocht, a seoladh fríd Theach na nIonadaithe i vóta cinniúnach ar 31ú Eanáir, 1865.
Tá polaitíocht drámata, dar ndóigh;  agus díríonn an scannán isteach ar an gcur is cúiteamh agus Lincoln agus a chomhghuaillithe ag iarraidh an leasú a bhrú tríd Teach na nIonadaithe; práinn leis toisc gurbh faoi dlíthe cogaidh a shaor Lincoln na daoir; agus amhras fiú ar fhéin an raibh sin dleathach.
Feictear an cur is cúiteamh; an reitric; an slíbhíneacht; an camastaíl; na faicsin.
Ar na radharcanna is mó a thaitin liom ná Thaddeus Stevens - radacach frithsclábhaíochta -  ag coinneáil guaim ar féin agus a rá go cúramach gur ar son comhionannas faoin dlí a bhí sé, ní aon rud níos doimhne. Bhí an fhreasúra ag iarraidh é a shéideadh chun rud éigin radacach a rá, le sceon a chuir ar an dream san lár; agus le bolscaireacht a dhéanamh sna meáin chun an pobal a iompú ina n-aghaidh.
Is beag m'eolas ar stair SAM dáiríre.
Beidh orm roinnt léamh a dhéanamh, is léir.
Is geal le claochlóir é Daniel Day Lewis - corp agus anam eile air san scannán; fear ag streachailt lena choinsias chun an ceart a dhéanamh i cás dheacair.
Laige amháin a mhothaím ar an scannán - ní raibh aon duine den fhreasúra a bhraithfeá bá dá laghad leis - slíbhíní cruthanta, sotalach gránna - leath-deamhain geal leis - gach duine acu. (Suntasach gurbh Daonlathaigh iad ar fad ... )
Is fíor do Robert gur beag duine gorm san scannán; ar an imeall atá siad, mar a bhí san saol. Ach táid ann, agus tugtar guthanna dóibh.
Molaim an scannán.

No comments: