Píosaí liom in áiteanna eile:

2024-02-10

Ar ais go Gaoth Dobhair


Bhíomar ag Scoil Cheoil an gheimhridh arís idir dhá Nollaig. 
Bhí Freddie ag freastal ar ranganna fidile le Ciarán Ó Maonaigh. 
Ach neamhionann le anuraidh is beag siúl a rinne mé. Ba leor siúl chomh fada le Tí Hiúdaí Beag mar a bhíodh Fionn agus Freddie ag glacadh páirte sna seisiúin cheoil. 
Bhaineamar sult as ceolchoirm Bláth na hÓige, ach bhí gach rud eile díolta amach sular bhog mé le ticéid a lorg. 

Bhí léacht spéisiúil faoin píobaire mór Tarlach ac Suibhne. Go hiondúil ní rachainn chuig léacht, ach bhí seisiún píob le bheith ina dhiaidh agus Fionn chun seinm. Níorbh léacht dáiríre ab ea an léacht - is amhlaidh gur roinn Cathal Ó Cuirreáin agus duine de na deirfiúracha Friel a gcuid taighde. Luaigh siad an píobaire mór a bheith curtha in Úirchill Mhuire. Machaire Gathlán. 

Ar an lá deiridh go raibh deis agam é dhéanamh d'éirigh liom camchuairt na leithinse sin a dhéanamh. Bhuail mé isteach sa reilig chun paidir a chur le hanam an píobaire agus le hanamacha Rónán Mac Aodha Bhuí agus Nellie Mhic Giolla Bhríde, beirt a chuir an chomaoin orainn i gcúrsaí cultúir. 

Lean mé orm ar ais arís go bád Eddie. Agus ar ais go dtí an lóistín. Siúlóid éigin, ach....