Píosaí liom in áiteanna eile:

2022-10-09

Ceol na nÓg ar scannán


Bhí Ré na Coivide thar a bheith deacair do cheoltóirí agus oirfidigh eile, ábhar ceoltóirí ach go háirithe. Seinneann an déagóir vióla le Ceolfhoireann na nÓg, a mbíodh cleachtaí rialta acu RC. Le linn na dianghlasála rinne siad méid áirithe oibre ar Zoom, ach bíonn sé iontach deacair nuair nach bhfuil ceolfhoireann i gcluasa a chéile. Rinne lucht eagair na gceolfhoirne a seacht ndícheall chun tograí spreagúla a chuir ar fáil do na daoine óga, mar chúiteamh ar na deiseanna caillte, agus d'oibrigh leis an gComhairle Ealaíne chun plé a dhéanamh ar conas go bhféadfaí an maoiniú aontaithe a chaitheamh laistigh de na srianta agus cúinsí, a bhí ag athrú de shíor.

Bhí mo nuachar agus mé féin san Lighthouse inné chun toradh na hoibre a fheiceáil - ceithre gearrscannán ar ard chaighdeán. 

Sa chéad scannán bhíodar i gcomhar le hochtar damhsóir ó compántas damhsa óige Bhleá Cliath. Sheinn na ceoltóirí Danse macabre de chuid Camille Saint-Saens, agus chuir na damhsóirí, feistithe go comhaimseartha i ndubh agus dearg i láthair go haclaí dea-chóirithe é. (Bhí an déagóir ag cabhrú leis an bhfear fuaime le linn an scannánú ar an ndamhsa freisin). Níl an fhoclóir critice agam chun cuir síos ar obair na damhsóirí ná sár ealaíon lucht ceamara, ag díriú anois ar aghaidh nó colainn aonair á mhúnlú nó á lúbadh ag an gceol, agus arís ar an gcompántas uilig, ag feidhmiú mar a bheadh orgánach amháin á riastradh ag ceol  Saint-Saëns.

Ba le Saint-Saëns an dara mhír freisin, concerto do Cello - uimhir a haon, creidim. Rinneadh taifeadadh ar an gceolfhoireann i halla mór groí i COBÁC, iad scartha amach óna chéile agus uilig, seachas lucht séidte uirlisí, le cealtair orthu. Rinne lucht stiúrtha rud tarraingteach leis an scannán. Fágadh mórchuid de dubh agus bán, ach rinneadh scannánú breise le ceoltóir aonair an cello, í i ngúna dearg ar chathaoir bán le cúlra a bhí ag dul as radharc. Gearradh go minic idir an dá sruth scannán, ag cruthú iomlán iontach ealaíonta. 

Togra iontach spéisiúil ab ea an trí mír - opera, nó le bheith cruinn sraith gairid radhairc opera, idir ceol agus focail cumtha ag na daoine óga iad féin, ón gnáth shaol - tuismitheoirí linbhín cráite ag uachtar reoite, cairde ag spraoi, raic idir lánúin nua phósta, caoineadh bás athair, streachailt siblíní, lánúin níos aibí, gar pháiste nua agus máthair agus máthair mór ag cuimhneamh agus ag ceiliúradh - agus ansin cineál achoimre ceolmhar ar na radhairc eile. Bhí na hamhránaithe thar barr, idir óg agus lánfhásta, agus cóiréagrafaíocht agus aisteoireacht cúramach ag treisiú leis an gceol.

Ba réamhcheol Hebrides Mendelssohn an ceathrú mír, píosa cumhachtach ceoil. Scannánú measartha simplí a rinneadh ar seo, an ceolfhoireann le chéile faoi chealtair san halla mór i gCOBÁC arís, agus an ceamara ag díriú isteach anois ar cheoltóir aonair, arís ar an t-iomlán nó arís eile ag scuabadh tríthi.

Bhí an obair ar fad ar ardchaighdeán agus bhí sé iontach bheith i láthair i bpictiúrlann, idir scáileán mór agus córas fuaime a thum sa cheol tú. Is dócha go bhfoilseofar an toradh amach anseo ar an idirlíon, ach ní bheidh an taithí céanna le fáil ar scáileán beag! (Áit ar leith is ea an Lighthouse).

Tá díograis agus cumas na hoirfidigh óga le moladh. Ach tá an lucht eagar agus oiliúna a chaith dua agus allas leis an obair agus leis an spreagadh le moladh freisin - ní gan dua a chuirtear táirge snasta gairmiúil i láthair an phobail, fiú gan srianta agus cúinsí aistreánacha Ré dhearóil na Coivide a chuir san áireamh. 

Treise leo!