Píosaí liom in áiteanna eile:

2022-10-15

Dhá ó pill... ar Aindrias de Staic!


Inniu Lá na Cruite. Thángamar trasna na sléibhte go teach mór Russborough, áit a raibh taibhiú ag Aisling Ennis, cruitire agus Aindrias de Staic, seanchaí. Tharla sé gur daoine (beagnach) fásta amháin a bhí ag an léiriú macarónach ceol tionlaithe a chonaic muidne, agus d'inis Aindrias scéal Dhá ó pill Labhraí Loinsigh, ag fí isteach géarleanúint na gcruitirí ag Cromail, agus béadán gruagairí faoi lucht scannán ina insint ex tempore ina raibh geáitsíocht agus ceol agus spreagadh an lucht féachana le fuaimeanna a sholáthar fite fuaite le hinsint an scéil ársa.

Go deimhin nuair a bhris stoirm toirní agus clocha sneachta amach lasmuigh bhí sé sin fite isteach san insint fómharúil aige ar an bpointe. 

Rinne Aisling é a thionlacan le nótaí Cruite nuair ba ghá, agus sheinn siad rianta le chéile le cruit agus fidil chun cuir leis an insint spraíúil beoga.

Ba iontach an taibhiú é.

San ionad céanna, timpeall an tí bhí cruitirí ó Comhaltas Ceoltóirí Bhré ag seinm in iomaíocht leis an doineann!


Cruit ar leith, a rinne Tomás MacUileagóid atá ag Aisling. Tá píosa ársa dair portaigh ann mar marc an déantóra - Eala! Loinnir is ainm don gcruit agus bhí loinnir an cheoil san íoslach inniu agus scéalta ársa á reic lena thionlacan mar a chleacht ár sinsir i bhfad roimh teacht na nGall, más go macarónach féin!