Píosaí liom in áiteanna eile:

2022-10-06

Paidrín thrócaire Dé

(Lasmuigh de shéipéal Naomh Uinseann, an Buailtín) 

Ba inné Féile Faustina Kowalska, a chuir an deabhóid don Trócaire Diaga chun cinn. Ní deabhóid é atá agam, agus chuaigh mé ag lorg leagan Gaeilge de na hurnaithe. Cé gur tháinig mé ar leagan ar líne, ba phraistriúchán lochtach a bhí ann. Thug an tAthair Brian Ó Fearraigh an leagan atá in úsáid aige féin dom ar Twitter. Seo thíos é:

1. Ár nAthair, 'Sé do Bheatha, An Chré

2. Cnaipe an Ár nAthair:
A Athair Shíoraí, Ofráilim Duit Corp agus Fuil, Anam agus Diagacht Do Mhic Ró-lonmhuin, Ár dTiarna Íosa Críost, mar chúiteamh Duit inár bPeacaí agus i bPeacaí an tSaoil go Léir.

3. Cnaipe an Ábhe Máire:
Ceannaire: As Ucht A Pháise Dhólásaí
Freagra: Déan Trócaire Orainne agus Ar An Domhan Uilig.

4. Ag Deireadh (fá thrí)
A Dhia Naofa, A Dhia Naofa Uile-Chumhachtaigh, A Dhia Naofa Shíoraí,
Déan Trócaire Orainne agus ar an Domhan