Píosaí liom in áiteanna eile:

2023-05-01

Eachtraí Aonghusa agus Freddie i Tír Óighe - urthosach

Tá mé féin agus an déagóir ar ár mbealach chun na Fraince, chun freastal ar an bhféile a bhíonn in Orléans um an dtráth seo bliana, cothrom na laethanta a chaith Jeanne d'Arc féin ann agus an chathair á fhuascailt aici ó léigear na Sasanach agus a chomhghuaillithe Burgundacha. Tá margadh de chuid na Meánaoiseanna mar chuid de, taibhiú nach bhfaca an déagóir riamh agus ar mian leo a fheiceáil. Táimid chun corr cuairt eile a thabhairt ar an slí ann agus ar ais. Faoi láthair táimid i Londain.

Thóg sé an lá ar fad inné orainn é bhaint amach! Thug mo shonuachar muid sa charr go calafort Átha Cliath go moch ar maidin. Bhíomar in ann seiceáil isteach gan strus ar bith agus cupán caife dh'ól roimh dul ar bhord an Ulysses (leagan Séimí Seoighe seachas Homer). Chaith muid céadphroinn a bhí measartha ach daor i mbialann na loinge. D'fhág an long le moill leathuaire. Chaitheamar seal beag ar deic ag amharc ar Éirinn sular thiomáin an drochshíon isteach muid. Léamh, suí, cluiche, leadrán. Bhí an bonnán á shéideadh go rialta, agus nuair a chuaigh mé amach ar deic arís bhí ceo trom ann agus gan léargas ar bith. Bhaineamar Caergybi amach thart ar mheánlae, agus bhí imní ag teacht orm faoin dtraein. Níorbh chaill dom. Bus ón long go dtí an chríochfort, málaí droime bailithe, isteach sa traein ina raibh fuílleach spáis. Bhí radharc ar Bheanna Cymru againn agus bhaineamar amach teorann Shasana ag an gCathair (Caer /Chester) gan eachtra suntasach ar bith. Bhí deis againn an phroinn a thugamar linn a chaitheamh. Thug mé suntas do na fógraí dhá theangacha, an Bhreatnais chun cinn. Agus an nós gan ach leagan amháin de logainm a thabhairt nuair b'ionann iad - mar a bhí minic go leor. 

Bhí fuireach leathuaire orainn ansin agus ar aghaidh le traein áitiúil go Crewe. Shíl mé ansin go raibh linn, mar d'éirigh linn breith ar thraein go Euston a bhí níos luaithe ná mar a raibh súil agam leis. Ach mo chreach...

I Milton Keynes i lár an tráthnóna
Do labhair an maor linn
Is é do bhí dobrónach 

Bhí teip cumhachta tar éis an córas comharthaíochta a chuir as feidhm agus ní raibh an traein - ná traein ar bith - ag dul áit ar bith. Ní raibh aon eolas cinnte aige thairis sin. Tar éis leathuair eile d'ordaigh sé dúinn an traein a fhágáil. Ní raibh eolas aige conas a leanfaidh an aistir. Chuala daoine ag caint ar thaxi ach chun na praghsanna a luaigh siad scall orm. Cibé, amach linn ag lorg eolais. Bhí sé deacair éinne a aimsiú ach faoi dheireadh dúirt fear a bhí ag obair do chomhlacht eile iarnróid (ó tharla go bhfuil smionagar déanta de Bhritish Rail) gurb é a thaithí nach mhairfeadh cúrsaí ach thart ar uair an chloig. Go mba cheart foighid a bheith orainn go gceann leathuair eile, dá réir. Ansin d'impigh an bainisteoir stáisiúin orainn dul amach go dtí an forhalla le go gcloisfimis na fógraí. Rinneamar amhlaidh. Bhí an forhalla thar maoil le daoine míshásta míshocair. Tar éis tamaill chuala fógra doiléir faoi ardán a trí. Thosaigh táinrith ina threo agus leanamar é. Buíochas le Dia ba traein eile go Euston a bhí i gceist. Isteach linn. Fuair suíocháin fiú! Ach ghéill mé mo shuíochán do dhuine arbh mó a gátar leis.

Thóg sé tamall ar an dtraein tosú ag bogadh, ach rinne agus faoi dheireadh bhaineamar Euston amach. Bhí brú ama orainn toisc go raibh seisiúin ceoil le treorú ag mo mhac Fionn um a hocht, agus bhí sé tar éis 18:30 faoin am seo... Ach bhí ár gcártaí Oyster faoi réir (ceannaithe roimh réidh, ar chomhairle Fhinn) agus bhaineamar amach árasán s'aige gan mórán dua - dhá tiúb. Málaí droime fágtha, ceapaire i nglaic agus abhae linn arís chuig an seisiúin cheoil.

Club oibrithe is ea an Mildmay Club. Tábhairne san íoslach. Cúinne do na hoirfidigh. Mo chlann ag ceol, mise ag ól (go stuama. Dhá phint leann geal Hackney). 

Lean an ceol go leathuair tar éis a haon déag. Ar ais ar bhus agus tiúb abhaile. Ocras! Beag áit fós oscailte ach fuaireamar kebab i kebablann. Bhí blasta. D'imigh don mbinn bán. Chodail!