Píosaí liom in áiteanna eile:

2024-04-02

Nain Shláine


Sular tháinig múisc orm le Twitter, ba iad na blúiríní cainte agus físe a scaipeadh Sláine óna Nain ceann de na buaicphointí. Caint deisbhéalach, greannmhar, rógaireach. Seo anois an gaois agus greann sin i leabhar. 
Tá CD a ghabhann leis, ach ar an ndrochuair ní raibh sé san áireamh leis an chóip a fuair mé ar iasacht idirleabharlainne. 

Lán de scéilíní agus nathaíocht Nain, iad meallta uaithi ag Sláine. Ach sa bhreis ar sin tá cuntas saoil. Agus aguisín ag míniú an claochlú teanga faoi anáil an Bhéarla, a fhágann nach ionann Gaoluinn Nain agus Gaoluinn an Oileánaigh, abair. Ní lú a luach sin. 

Is mór an spórt iad leaganacha Nain de fhocla Béarla, iad casta beagáinín ó chiall. N'fheadar ach gur d'aon ghnó sin (fearacht Mary Aggie Bharrscéalta). 

Tréaslaím a saothar le Sláine a mheall, a chnuasaigh agus a scaip na seoda seo. 

Gura fada buan Nain! 

Sláine Ní Chathaláin
Oidhreacht Chorca Dhuibhne